Курчоодо КАЛГАН Кыргыз АСКЕРЛЕРИН куткарыш ҮЧҮН Тажик АСКЕРЛЕРИН алаксытып КОЛГО түшүп БЕРГЕН видео