"Бегимайдын уулунун атасы, уулуң кыйналды. Байланышка чык" | Бегимай Бекбоеванын достору