18 ЖАШТАГЫ ЖИГИТ 19 ЖАШТАГЫ АЙЫЛДАШ КЫЗДЫ КЕТМЕН МЕНЕН БАШКА ЧААП, БАЛТА КӨТӨРҮП, УРАМ ДЕП ЧУРКАГАН